a1-


a1-
(съставна част на сложни думи) от латински ad, означава посока и цел, която трябва да се постигне (варианти ad-, ac-, af-, al-, am-, ar-, as-, at-).

Dictionnaire français-bulgare. 2014.